Share |

Teosofisen Seuran kolme ohjelmakohtaa

  1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
  2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.
  3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Oulun looshin toiminta

OHJELMA 2020

Yleisöesitelmät pidetään Kulttuuritalo Valveella os. Hallituskatu 7, 3. krs, käynti Ojakadulta.

YLEISÖESITELMÄT

Su    9.2.2020  klo 12.00     Pyhien tekstien merkitys arkielämässä. Mikko Ahokas ja Marko Kauppinen

Su    8.3.2020  klo 12.00     Ajatuksen voima, Veikko Roininen 

Su   13.9.2020 klo 12.00     Musiikki ja mindfulness, Antti Salminen

Su 11.10.2020 klo 12.00     Pyhitykseen pyrkiminen, Ritva Lappi

Su 15.11.2020 klo 12.00     Myytit ja symboliikka matkaeväinä henkisellä tiellä, Rode Majakka

Su 13.12.2020 klo 12.00     Rakkauden ja myötätunnon opettajat, Jouko Palorinne

Oulun looshin keskustelu- ja lukupiirit järjestetään looshihuoneistossa os. Uusikatu 57 - 59, Oulu. Sisäänkäynti Siljonkadun puolelta. 

Looshin tilaisuuksiin voi osallistua, vaikka ei olisikaan Teosofisen seuran tai Oulun looshin jäsen. 

KESKUSTELUPIIRIT                                                                             

Ma 10.2.2020   klo 18.00      Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma   9.3.2020   klo 18.00      Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma     7.9.2020 klo 18.00      Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma   5.10.2020 klo 18.00      Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma   2.11.2020 klo 18.00      Värit osana itsetuntemusta (sininen), Anna-Liisa Jauhiainen

Ma 14.12.2020 klo 18.00      Teosofinen aihe, Raimo Finni

 

LUKUPIIRIT                          

Ma   27.1.2020  klo 18.00     Ohjeita henkisen tien kulkijalle, Clara M. Codd

Ma  24.2.2020   klo 18.00     Vaikeat olosuhteet voivat olla arvokkaita. Kirjasta Myötätunto, Dalai Lama

Ma   21.9.2020  klo 18.00     Hiljaisuuden ääni

Ma 19.10.2020  klo 18.00     Myötätunto – ihmissuhteiden perusta, Dalai Lama

Ma 16.11.2020  klo 18.00     Teosofian avain, H.P. Blavatsky

Ma 30.11.2020  klo 18.00     Hiljaisuuden ääni

Lukupiirissä luetaan kirjaa ja keskustellaan aiheesta. Lukupiiriin voi osallistua, vaikka ei olisi tutustunut kirjan sisältöön aiemmin.

Looshitilaisuuksiin on jokainen tervetullut, mitään maksua niistä ei ole.

 

Kurssit

Ilmoittautuminen info@oulunlooshi.fi. Kurssit pidetään kirjastohuoneistolla osoitteessa Uusikatu 57-59, käynti Siljonkadulta. 

 

PUUROJUHLA la 19.12.2019 klo 15.00. Tapahtuma on looshihuoneistolla ja tarkoitettu koko perheelle.

 

Teosofisen Seuran nettisivuilta löytyy tietoa kaikkien Suomessa ja Virossa toimivien looshien toiminnasta: www.teosofinenseura.fi 

Olette sydämellisesti tervetulleet kaikkiin tilaisuuksiin!