Share |

Teosofisen Seuran kolme ohjelmakohtaa

  1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
  2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.
  3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Oulun looshin toiminta v. 2022

YLEISÖESITELMÄT

Su 16.1.2022 klo 12.00 Teosofisen Seuran kolme ohjelmakohtaa, Markku Jaatinen (Teams -luento)

Su 20.3.2022 klo 12.00 Kuinka sovittaa teosofiaa ja käytännön elämää yhteen, Mikko Ahokas ja Marko Kauppinen

Su 3.4.2022 klo 12.00 Onko teosofia uskonto, Hannu Vienonen

Su 11.9.2022 klo 12.00 Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto, Ari-Pekka Skarp

Su 9.10.2022 klo 13.00 12 henkisen tien kulkijan vastakkaishaastetta, Raili Raunio HOX! kellonaika!

Su 11.12.2022 klo 12.00 Rakkauden ja myötätunnon opettajat, Jouko Palorinne

Kulttuuritalo Valve, 3. krs. käynti Ojakadulta.

KESKUSTELU- JA LUKUPIIRIT

Ma 14.2.2022 klo 18.00 Värit osana itsetuntemusta (sininen), Annaliisa Jauhiainen

Ma 28.2.2022 klo 18.00 Korkeamman tietoisuuden evoluutio, 1. luku, Pablo Sender

Ma 14.3.2022 klo 18.00 Kirjeitä Viisauden Mestareilta, 10. kirje

Ma 28.3.2022 klo 18.00 Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma 11.4.2022 klo 18.00 Unet, kirjasta Mitä on okkultismi, H. P. Blavatsky

Ma 25.4.2022 klo 18.00 Unet, kirjasta Mitä on okkultismi, H. P. Blavatsky

Ma 9.5.2022 klo 18.00 Rakkauden moninaisuus

Ma 23.5.2022 klo 18.00 Teosofian avain, H. P. Blavatsky

Ma 12.9.2022 klo 18.00 Värit osana itsetuntemusta (indigo), Anna-Liisa Jauhiainen

Ma 26.9.2022 klo 18.00 Mitä hyötyä vihasta on, kirjasta Myötätunto, Dalai-Lama

Ma 10.10.2022 klo 18.00 Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma 24.10.2022 klo 18.00 Teosofinen asennoituminen, kirjasta Okkultinen elämä, Leadbeater

Ma 7.11.2022 klo 18.00 Bhagavad Gita, Ari-Pekka Skarp

Ma 21.11.2022 klo 18.00 Korkeamman tietoisuuden evoluutio (luku 2), Pablo Sender

Ma 5.12.2022 klo 18.00 Jokapäiväinen elämämme, kirjasta Okkultinen elämä, Leadbeater

Ma 19.12.2022 klo 18.00 Teosofian avain, H. P. Blavatsky.

Keskustelu- ja lukupiirit järjestetään looshihuoneistossa os. Uusikatu 57 - 59, Oulu. Sisäänkäynti Siljonkadun puolelta. Lukupiirissä luetaan kirjaa ja keskustellaan aiheesta. Lukupiiriin voi osallistua, vaikka ei olisi tutustunut kirjan sisältöön aiemmin. 

KURSSI

1. - 3.4.2022 Teosofisen Seuran merkitys ihmisen ajattelun perustana, Hannu Vienonen.

Pe 1.4. klo 17 - 19.30, la 2.4. klo 9 - 15 ja su 3.4. klo 9 - 11. Kurssin hinta 70 e (sis. kasvislounaan ja kahvit).

Ilmoittautumiset viimeistään ma 28.3.2022: oulunlooshi@gmail.com. Kurssin osallistujamäärä rajoitettu.

2. - 4.9.2022 Karman laki ja magnetismi, Hannu Vienonen

Pe 2.9. klo 17 - 19.30, la 3.9. klo 9 - 15 ja su 4.9. klo 9 - 15. Kurssin hinta 70 e (sis. kasvislounaan ja kahvit).

Ilmoittautumiset maanantaihin 29.8.2022 mennessä: oulunlooshi@gmail.com.

Looshin tilaisuuksiin voi osallistua, vaikka ei olisikaan Teosofisen seuran tai Oulun looshin jäsen. 

 

Olet sydämellisesti tervetullut kaikkiin tilaisuuksiimme!

Teosofisen Seuran nettisivuilta löytyy tietoa kaikkien Suomessa ja Virossa toimivien looshien toiminnasta: www.teosofinenseura.fi