Share |

Teosofisen Seuran kolme ohjelmakohtaa

  1. Muodostaa ihmiskunnan yleisen veljeyden ydin huolimatta rodun, uskontunnustuksen, sukupuolen, yhteiskuntaluokan taikka ihonvärin eroavaisuudesta.
  2. Antaa virikkeitä vertailevan uskontotieteen, filosofian ja luonnontieteiden tutkimukseen.
  3. Tutkia luonnon selvittämättömiä lakeja ja ihmisen piileviä voimia.

Oulun looshin toiminta

YLEISÖESITELMÄT (etänä)

Su 16.1.2022 klo 12.00 Teosofisen Seuran kolme ohjelmakohtaa, Markku Jaatinen (Teams -luento)


 

Keskustelu- ja lukupiirit sekä kurssit ovat vielä koronatilanteesta johtuen tauolla!

Keskustelu- ja lukupiirit järjestetään looshihuoneistossa os. Uusikatu 57 - 59, Oulu. Sisäänkäynti Siljonkadun puolelta. Looshin tilaisuuksiin voi osallistua, vaikka ei olisikaan Teosofisen seuran tai Oulun looshin jäsen. 

KESKUSTELUPIIRIT                                                                             


 

LUKUPIIRIT                          

Lukupiirissä luetaan kirjaa ja keskustellaan aiheesta. Lukupiiriin voi osallistua, vaikka ei olisi tutustunut kirjan sisältöön aiemmin.

KURSSIT


Olet sydämellisesti tervetullut kaikkiin tilaisuuksiimme!

Teosofisen Seuran nettisivuilta löytyy tietoa kaikkien Suomessa ja Virossa toimivien looshien toiminnasta: www.teosofinenseura.fi